Vi är experter på kundfordringsprocessen och älskar cash management! Här listar vi 10 stordriftsfördelar du får genom att nyttja en professionell partner för din fakturahantering:

1. Du får tillgång till specialister med hög kompetens och lång erfarenhet av reskontrahantering.

2. Du slipper ringa sena betalare och följa upp förfallna fakturor.

3. Hanteringen blir mer effektiv och automatiserad.

4. Du behöver inte lära upp egen personal och slipper personberoende.

5. Dina kunder får tillgång till generösa öppettider hos kundservice utan uppehåll för semester & sjukfrånvaro.

6. Den personal som idag hanterar administrationen frigör tid som kan användas till mer värdeskapande aktiviteter & lönekostnaderna minskar

7. Undvik missnöjda kunder till följd av missade fakturor & felaktig hantering.

8. Du slipper direkta kostnader för bl.a papper, print, kuvertering & porto.

9. Dina kunder kan välja hur de vill få sin faktura vilket ökar både kundnöjdheten och betalningsviljan.

10. Den faktiska kredittiden minskar & du behöver inte agera bank åt dina kunder = mer kapital frigörs till din verksamhet.

Fyll i dina kontaktuppgifter här: https://www.interkredit.se/kontakt/ om du vill få mer information om hur vi kan hjälpa dig.