Under 2019 anmäldes ca 500-600 fakturabedrägerier per månad. I ca 70% av fallen skedde inte någon kontakt mellan den utsatte och gärningsmannen enligt polisens nationella bedrägericenter (NBC).

Att få en bluffaktura innebär att du får ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad.

Vad kan du göra om du får en bluffaktura?

1. Bestrid fakturan
Skicka ditt bestridande av betalningsansvaret till avsändaren så att datum och tid framgår. Ange ditt motiv och returnera fakturan. Spara kopior på det du skickat.

2. Polisanmäl bedrägeriförsöket

3. Påminnelse på bestriden faktura?
Om du får en påminnelse eller inkassokrav på den bedrägliga fakturan – bestrid på nytt och hänvisa till tidigare inskickat bestridande.

4. Bestriden faktura till Kronofogden?
Skulle avsändaren skicka kravet till Kronofogden ska du omgående skriftligen bestrida även Kronofogdens brev. Förklara att du bestridit den ursprungliga fakturan och att det inte finns någon skuld.

5. Bestridit kravet?
När du bestridit kravet kan företaget välja att driva ärendet vidare till tingsrätten. Det är då upp till företaget att bevisa att ni ingått ett avtal.

Svensk Handel har en varningslista där du kan kontrollera om det är en bluffaktura eller ett oseriöst företag. Listan hittar du här: https://www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/varningslistan/