Vill du också få ökad likviditet i företaget i år? Det finns flera saker du kan göra. Börja med att läsa våra fem snabba råd:

1. Se över dina kostnader
Det är ofta lättare att minska kostnader än öka intäkter och på så sätt stärka kassaflödet & få ett bättre resultat.

2. Fakturera snabbare
Korta tiden från order till leverans och ta för vana att fakturera din kund så fort arbetet är utfört/varan skickad.

3. Se över betalningsvillkor
Kontrollera om du kan du få längre betalningstid hos dina leverantörer och korta ner betalningsvillkoren för dina kunder.

4. Sälj eller belåna dina fakturor
Använd dina egna tillgångar för att styra likviditeten. Fakturor kan både säljas eller belånas beroende på vilket behov av likviditet ditt bolag har.

5. Kräv in dina pengar
Följ upp förfallna betalningar och var snabb med påminnelser. Om kund fortfarande inte betalar – skaffa extern hjälp.

Lycka till!