Har du fått en faktura från oss?

Om du har fått en faktura från oss har vi övertagit en fordran från en av dina leverantörer. Alltså att de har sålt sin fordran till oss.

Vad innebär det?
Jo, att betalning med befriande verkan kan därför endast ske till Interkredit Sverige AB och bankgiro 400-5591. Om ni betalar direkt till er leverantör innebär det en risk att ni kan behöva betala beloppet två gånger (29 § skuldebrevslagen).

Vad händer om jag redan har betalat till min leverantör?
Om ni redan har betalat till leverantören istället till oss, så ber vi er kontakta oss så fort som möjligt via mailadressen faktura@interkredit.se så ska vi försöka lösa det hela. Om ni inte kontaktar oss finns det en risk att ni blir debiterade påminnelsavgift och dröjsmålsränta.

Men det är med leverantören jag har avtalat med?
Leverantören ansvarar fortfarande för innehållet i fakturan, men vi har köpt fordran så leverantören har redan fått betalt. Därför blir ni inte fria från fordran såvida ni inte betalar till oss.

Fler frågor?
Har ni fler frågor eller vill prata med oss. Ring oss på 010-5519370 eller skicka ett mail till faktura@interkredit.se.