Om Interkredit

Interkredit är specialister på kundfordringsprocessen och levererar finansiella och administrativa tjänster till företag. Exempel är bland annat fakturahantering och kundanpassade finansieringslösningar. Interkredit är en del av den norska börsnoterade koncernen B2 Holding ASA med verksamhet i 23 länder och 2 600 anställda.

Behovet

Många efterfrågar möjligheten att kommunicera via fler kanaler än den fysiska brevlådan och majoriteten av slutkunderna vill själva kunna välja hur de ska motta information.

– Vi behövde en tjänst som såg till att distribuera ut fakturor baserat på de önskemål vi mottog och som samtidigt passade vår strävan efter att erbjuda så digitala flöden som möjligt. Det handlar delvis om minskade kostnader, men framförallt är det oerhört viktigt för det hållbarhetsarbete som vi bedriver berättar Malin Johansen. Ytterligare en fördel för våra klienter är att betalningsviljan ökar och betalningarna kommer in snabbare.

Malin Johansen, Affärsområdeschef
Interkredit Sverige AB

– Med vår nya omnikanallösning för fakturor distribueras utskicken baserat på mottagarens önskemål.

Malin Johansen

Affärsområdeschef, Interkredit

Lösningen

Interkredit har tillsammans med Logiq utvecklat en omnikanallösning för fakturor som gör det möjligt att skicka betalningsinformation helt baserad på slutkundens val.

Lösningen lanserades under mars 2020 och är skräddarsydd för Interkredits behov.

– Vi har haft ett nära samarbete med vår partner Logiq i projektet och nu har vi en digital plattform som snabbt och säkert levererar information till den kanal som fakturamottagaren önskar berättar Malin Johansen.

Om Logiq

Logiq levererar molnbaserade lösningar för hantering av affärskritiska data mellan kunder och deras affärspartners och överför i dag elektroniska fakturor, ordrar, bekräftelser, kataloginformation och besläktade affärsdokument i ett globalt nätverk. Tillsammans med våra partners erbjuder Logiq tjänster inom hela värdekejdan.

– Vi är glada över att ha ingått samarbete med Interkredit om fakturadistribution som ger kunder tillgång till en enkel, säker och flexibel lösning säger Troels Hansen, VD på Logiq Sweden AB.

– Vår erfarenhet av Logiq är att de är lyhörda och effektiva. De är bra på att utveckla nya lösningar och hjälper oss att fortsätta växa på den svenska marknaden.

Malin Johansen

Troels Hansen, VD 
Logiq Sweden AB

Resultat

– Vi är väldigt nöjda med utfallet och över att ha vår nya omnikanalslösning på plats. Vi har redan fått positiv feedback från flera håll men slutar inte att utvärdera våra tjänster för att se vad vi kan utveckla och förbättra ytterligare säger Malin Johansen.

Framtiden

– Ökad kundnöjdhet och att hitta fler hållbara lösningar är prioriterat för oss. Vi är alltid intresserade av allt som gör det enklare och bättre för kunden samtidigt som vi kan värna om vår miljö, avslutar Malin.