Välj en sida

Om oss

Verksamheten har upphört!

Vi tar inte längre emot några nya uppdrag men tackar alla kunder, partners och leverantörer för ett fint samarbete!

(Önskar du hjälp med inkasso eller portföljköp hjälper vi dig via vårt systerbolag Sileo Kapital AB som fortsätter sin verksamhet precis som vanligt. Besök www.sileokapital.com för mer information)

Interkredit Sverige AB är ett helägt dotterbolag till den norska börsnoterade koncernen B2 Holding ASA, www.b2holding.no.