Om oss

Verksamheten upphör!

Interkredit Sverige AB är ett helägt dotterbolag till den norska börsnoterade koncernen B2 Holding ASA. Vi har haft flera expansiva år bakom oss som lett till att vi finns i över 20 länder inom flera olika verksamhetsgrenar. Koncernen har under 2020 antagit en ny strategisk plan som stakar ut gruppens riktning framåt där fullt fokus ligger på vår kärnverksamhet som är förvärv av förfallna fordringar. En effekt av den uppdaterade strategin är att Interkredit nu står under avveckling då de produkter och tjänster som erbjuds under varumärket Interkredit inte är kärnverksamhet utan ett komplement och en breddning av koncernens produktportfölj. Vi tar därför inte längre emot några nya uppdrag men tackar alla kunder, partners och leverantörer för ett fint samarbete!

(Önskar du hjälp med inkasso eller portföljköp hjälper vi dig via vårt systerbolag Sileo Kapital AB som fortsätter sin verksamhet precis som vanligt. Läs mer under ”Våra tjänster”)

 

Hälsningar teamet på Interkredit