Räkna själv – Frigör ditt kapital 

Gå inte miste om kapital som kan användas för att öka lönsamheten och möjliggöra nya investeringar. Här kan du beräkna hur mycket extra likviditet du kan skapa på en årsbasis genom att sälja dina kundfordringar.  

Ange bolagets omsättning samt era utestående kundfordringar för att se er faktiska kredittid. Dra i reglaget för att se hur kredittiden påverkar beloppet som kan frigöras. 

[CP_CALCULATED_FIELDS]

Så har vi räknat:

För att få fram din nuvarande kredittid har vi dividerat kundfordringarna med årsomsättningen och sedan multiplicerat detta med 360 dagar (Kundfordringar / Årsomsättning * 360). Då får vi fram hur många dagar det tar innan du faktiskt får betalt. För att få fram frigjort kapital har vi tagit mellanskillnaden i antalet dagar mellan din faktiska kredittid och din önskade kredittid multiplicerat med årsomsättningen och därefter dividerat med 360 dagar (Minskning av kredittid * Årsomsättning / 360).  

Jag vill frigöra kapital

Genom att trycka på knappen ”Skicka” så godkänner ni att informationen skickas till Interkredit.