Fakturabedrägeri

Fakturabedrägeri

Under 2019 anmäldes ca 500-600 fakturabedrägerier per månad. I ca 70% av fallen skedde inte någon kontakt mellan den utsatte och gärningsmannen enligt polisens nationella bedrägericenter (NBC). Att få en bluffaktura innebär att du får ett krav på betalning för en vara...