Fakturaadministration

Frigör resurser genom låta oss ta hand om faktureringen

Mindre administration och frigör resurser till verksamheten

Kortare kredittider och minskade kreditförluster

Professionell kundservice som tar hand om dina kunder

Du kan vara trygg med att du och dina kunder blir väl omhändertagna. Genom att överlåta fakturaadministrationen till oss kommer du snabbt upptäcka att din effektiva kredittid förbättras, likviditeten stärks och att kreditförlusterna minskar. Samtidigt är du garanterad full kontroll och insyn i din reskontra med hjälp av vår funktionella och moderna weblösning samt våra lättförståeliga rapporter.

 När vi tar hand om din fakturaadministration behöver du inte längre lägga tid på att följa upp förfallna fordringar och du slipper, ibland jobbiga, samtal med kunder som inte kan betala. Vi tar hand om alla kontakter, bevakar inbetalning, skickar påminnelser och ordnar med inkasso vid behov, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Det innebär att du kommer frigöra mycket tid till värdeskapande aktiviteter. Om du vill kan vi avlasta er ytterligare genom att även ombesörja utskicket av fakturorna. Hos oss väljer du själv vilka delar du vill outsourca.

 

Vi är måna om att skapa den bästa kundupplevelsen, både för dig och dina kunder.

”Få betalt i tid utan att riskera relationen till dina kunder”

– Malin Johansen, Affärsområdeschef Interkredit