Fakturaadministration

Låt oss hjälpa dig med faktureringen

Observera att vi inte längre tar emot nya kunder.

Läs mer här eller hör av dig till info@interkredit.se

Mindre administration och frigör resurser till verksamheten

Kortare kredittider och minskade kreditförluster

Professionell kundservice som tar hand om dina kunder

Du kan vara trygg med att du och dina kunder blir väl omhändertagna. Genom att överlåta fakturaadministrationen till oss kommer du snabbt upptäcka att din effektiva kredittid förbättras, likviditeten stärks och att kreditförlusterna minskar. Samtidigt är du garanterad full kontroll och insyn i din reskontra med hjälp av vår funktionella och moderna weblösning samt våra lättförståeliga rapporter.

 

Automatiserad fakturering

Du väljer själv om du vill skicka en fakturafil till oss eller om vi ska koppla upp oss mot ditt affärssystem och hämta hem fakturorna helt automatiskt.

 

Distribution baserat på dina kunders val

Om du vill kan vi avlasta dig genom att även ombesörja utskicket av fakturorna. Hos oss väljer du själv vilka delar du vill outsourca. Fakturorna skickas ut på det sätt som dina mottagare önskar. Allt för en bättre kundupplevelse.

 

Service i världsklass

När vi tar hand om din fakturaadministration behöver du inte längre lägga tid på att följa upp förfallna fordringar och du slipper, ibland jobbiga, samtal med kunder som inte kan betala. Vi tar hand om alla kontakter, bevakar inbetalning, skickar påminnelser och ordnar med inkasso vid behov, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. 

 

Vi är måna om att skapa den bästa kundupplevelsen, både för dig och dina kunder.