Portföljköp

Vi köper era avskrivna fordringar löpande eller via enstaka portföljköp genom vårt systerbolag Sileo Kapital AB.

Du känna dig trygg med att dina kunder behandlas med respekt och på ett professionellt sätt.

Vi har en effektiv och erfaren organisation med korta beslutsvägar och fokus på relationsskapande och långsiktiga samarbeten. Våra medarbetare har bred kompetens och lång erfarenhet inom området där de hanterar dina kunder som sina egna. Vi tar gärna en kontakt med dig för att hitta en bra lösning för båda parter.

Kontakta
Pontus Bartholdsson, Business Development Manager
Telefon: +46 73 712 05 85
Epost: pontus.bartholdsson@sileokapital.com
eller besök www.sileokapital.com för mer information

Fördelar med försäljning av fordringar:

Frigör dolda tillgångar

Sänk overheadkostnader

Få förutsägbara kassaflöden från försäljning

Använd kassaflödena för att investera i kärnverksamheten

”En renare balansräkning”