Portföljköp

Önskar du sälja företagets avskrivna fordringar kan vårt systerbolag Sileo Kapital AB hjälpa dig. De erbjuder sig att köpa era fordringar löpande eller via enstaka portföljköp.

Som en del av B2Holding (en av Europas ledande portföljinköpare) kan du känna dig trygg i att dina kunder behandlas med respekt och på ett professionellt sätt.

Sileo Kapital AB är ett bolag med en effektiv organisation med korta beslutsvägar och med fokus på relationsskapande och långsiktiga samarbeten. Sileo Kapitals medarbetare har bred kompetens och lång erfarenhet inom området där de hanterar dina kunder som sina egna. Sileo tar gärna en kontakt med ditt företag för att hitta en bra lösning för båda parter.

Kontakta
Pontus Bartholdsson, Business Development Manager
Telefon: +46 73 712 05 85
Epost: pontus.bartholdsson@sileokapital.com
eller besök www.sileokapital.com för mer information

Fördelar med försäljning av fordringar:

  • Frigöra dolda tillgångar
  • Sänka overheadkostnader
  • Erhålla förutsägbara kassaflöden från försäljning
  • Använda kassaflödena för att investera i kärnverksamheten
  • ”Renare balansräkning”